Aktivizácia seniorov umením

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom literatúry, výtvarného umenia a hudby spríjemniť život seniorov a podporiť rozvoj ich tvorivého umeleckého potenciálu.

 

 

 

 

V Kysuckej knižnici v Čadci a Centrách sociálnej starostlivosti v meste a jeho okolí prebiehal od júna do októbra 2017 projekt „Aktivizácia seniorov umením“ finančne podporený Ministerstvom kultúry SR a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom literatúry, výtvarného umenia a hudby spríjemniť život seniorov a podporiť rozvoj ich tvorivého umeleckého potenciálu.

Projekt tvorili tri tematické okruhy, ktoré obsahovali celý rad aktivít zameraných na pozitívny vplyv umenia a skvalitnenie života našich skôr narodených občanov. Literárna časť projektu, biblioterapia a poetoterapia s relaxačným čítaním nazvaná „S knihou nie som sám“, prebiehala v Kysuckej knižnici v Čadci. Aktívni seniori besedovali so spisovateľmi Ladislavom Hrubým, Dušanom Mikolajom, umeleckým sklárom žijúcim v Austrálií Stanislavom Melišom a  úspešnou spisovateľkou a poetkou Katarínou Mikolášovou. Radosť, pohodu a pozitívnu energiu prinieslo i autorské stretnutie sLibou Chiarou Hladekovou. Veľký záujem bol i o druhý okruh aktivít arteterapie zameraný na prednášky o umení a výtvarné tvorivé dielne, ktoré viedla výtvarníčka a ilustrátorka Zuzana Jesenská Kubicová. Navštevovala centrá sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov, kde sa účastníci stretnutí oboznamovali s výtvarným umením a mali možnosť aktívne sa zapájať do kreatívnych tvorivých workshopov. Cyklus pod názvom „Výtvarné umenie je pre mňa zdrojom krásnych snov“ zaujal a spríjemnil chvíle mnohým imobilným seniorom, ktorí majú sťažený prístup ku kultúre a umeniu. Knižnica však nezabúda ani na túto skupinu seniorov a pani Magda Bezegová pripravuje a ponúka pravidelne celý rad kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ktoré spestrujú a obohacujú život klientov sociálnych zariadení pre seniorov. Pani Zuzana Jesenská Kubicová sa na margo výtvarnej časti vyjadrila: „Bola som veľmi prekvapená záujmom a aktivitou seniorov, ktorí prejavili zručnosť a kreativitu pri tvorbe výtvarných, ale i úžitkových predmetov, obálok kníh a záložiek“. Bola to aj pre mňa príjemná zmena, nakoľko som doposiaľ pracovala prevažne s deťmi.“ K umeniu neodmysliteľne patrí i hudba, ktorá je liečivým balzamom na dušu, dokáže povzbudiť, rozveseliť a spríjemniť i ťažké chvíle, ktoré prináša život každému z nás. Cyklus muzikoterapie, prednášky o hudbe a jej predstaviteľoch a hudobné ukážky z rôznych žánrových oblastí pod názvom „Hudobné snenie“ zaznamenal veľký úspech a ocenenie všetkých zúčastnených. Na úspešnom priebehu tejto časti projektu sa podieľal hudobný teoretik, pedagóg, hudobník Marián Lehotský a pracovníčka knižnice pani Zuzana Hrdková. Projekt „Aktivizácia seniorov umením“ bol úspešne zavŕšený záverečným stretnutím seniorov pod názvom „Spríjemnime si chvíle umením“ a spestrený hudobnou produkciou Kysuckej vrchárskej heligónky. Podujatie, ktoré bolo zároveň venované Mesiacu úcty k starším, ocenili všetci účastníci a vyjadrili poďakovanie všetkým organizátorom a odborným lektorom. Umenie má obrovskú silu a potenciál, a realizácia aktivít projektu spájala ľudí s mnohými zdravotnými obmedzeniami. Pri počúvaní hudby, umeleckého slova a kreatívnej výtvarnej činnosti však na ne na pár chvíľ zabudli a spríjemnili si jeseň svojho života. Sme radi, že sa nám podarilo naplniť všetky ciele a zámery projektu a splnili očakávania zúčastnených seniorov.

Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
022 01 Čadca


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky