9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky