30. výročie Nežnej revolúcie

Prehľad diskusií a výstav v Žilinskom samosprávnom kraji
 

 

 

 Spoznajte, aký bol November 89 vo vašom regióne. Vytipované diskusie a výstavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie z dielne inštitúcií ŽSK:


Horné Považie:

 • 15.11.2019 Nežná revolúcia - žilinské fotodokumenty a symboly - pouličná fotovýstava (Námestie A. Hlinku v Žiline). Pouličná fotovýstava, ako pocta 30. výročiu Nežnej revolúcie. Prvá časť zachytáva udalosti v Žiline z novembra 1989 - autorom snímok je žilinský fotograf Milan Veliký. Druhá časť výstavy prezentuje fotografie zobrazujúce symboly revolúcie, nehy, slobody, pravdy, odvahy a demokracie. 15.11.2019 od 10.00 h do 19.00 h
 • 15.11.2019 O slobode - diskusia k 30. výročiu Nežnej revolúcie ▪ filmové fragmenty z novembra 1989 (9:00 h. Makovického dom v Žiline)
 • Kofola, horalky a súdružky knihy! Vážne - nevážne o socializme“ - Interaktívne podujatie pre žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ. 

  11.11.2019 o 11.00 h v Krajskej knižnici v Žiline
 • „Kofola, horalky a súdružky knihy! Vážne - nevážne deťom o socializme“ - Interaktívne podujatie pre študentov ŠŠ a verejnosť. 13.11.2019 o 11.00 h v Krajskej knižnici v Žiline
 •  Ako to bolo - Výstava regionálnej a celoslovenskej tlače z archívu knižnice, vydanej počas Nežnej revolúcie v Žiline a v Československu. 14.11. - 29.11.2019 v Krajskej knižnici v Žiline
 • 15.11.2019 Zážitkový kvíz pre PSS s názvom “Zmeny od roku 1989” (CSS Tau, Turie)
 • 19.11.2019 Pamäťové cvičenia spojené s prednáškou/prezentáciou o nežnej revolúcii (CSS Letokruhy, Žilina)

Turiec:

 • 16.11. Martin si pripomína November 89 - výstava dobových fotografií (Divadelné námestie a priestory SKD)
 • Nežná revolúcia - Nežná revolúcia pohľadom školáka. Organizované podujatie. 15.11.2019 o 10.00 h v Turčianskej knižnici v Martine
 • Osobnosti novembra 1989 - Prezentácia o osobnostiach, ktoré tvorili naše politické a kultúrne dejiny, ich odkaz v literatúre a hudbe. Organizované podujatie. 19.11.2019 o 10.30 h v Turčianskej knižnici v Martine
 • November 1989 - Výstava dobových fotografií približujúcich dianie v Martine na prelome rokov (1989/1990) i politických režimov. 04.11. – 30.11.2019 Turčianskej knižnici v Martine
 • Reminiscenčná aktivita - spomínanie v kruhu seniorov (CSS Ľadoveň, Martin)

MARTIN SI PRIPOMÍNA NOVEMBER ´89
NOC DIVADIEL (sobota 16. november)

 • 14:00, 14:30, 15:00 a 15:30 – SKD Martin | komentované prehliadky, zákulisia divadla
 • 15:30 – Mestský úrad v Martine - spomienka pri pamätníku obetiam komunizmu
 • 16:00 – Divadelné námestie pred TKS | vernisáž 1. časti výstavy fotografií Juraja Antala November ´89 v Martine
 • 16:00 – 17:00 Divadelné námestie pred SKD | zapálenie sviečky pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú
 • 17:00 Štúdio SKD - verejná diskusia - Martin si pripomína November ´89: 30-ročná výzva
 • 19:00 Dvorana Národného domu vernisáž 2. časti výstavy fotografií Juraja Antala November ´89 v Martine
 • 20:00 Štúdio SKD - Noc divadiel: BIOLÓGIA POLITIKA– FOUCHÉ!!!
 • 22:15 Štúdio SKD - Noc divadiel: prezentácia monografie Jozef Ciller – čítanie v mysli scénografa

Na všetky podujatia je vstup voľný, na predstavenie v rámci Noci divadiel si môžete kúpiť lístok výnimočne len za 5 €.

 • 4.11.2019 – 30.11.2019 - November 1989
  Výstava dobových fotografií približujúcich dianie v Martine na prelome rokov (1989/1990) i politických režimov v Turčianskej knižnici v Martine.

Liptov:

 • 11.11.-18.11.2019 Sedemnásty november 1989 - výstava dokumentov (Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši)
 • Návšteva Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, ktorá organizuje výstavu dokumentov o udalostiach Nežnej revolúcie (CSS Anima, Liptovský Mikuláš)
 • 14.11.2019 o 16:00 hod. – Beseda s prof. Viliamom Dolníkom – iniciátorom aktivít 17. novembra v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého  v Liptovskom Mikuláši 

 • 17.11.2019 Návšteva ekumenickej bohoslužby v kostole Sv. Mikuláši v L. Mikuláši pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie
 • Spomienky na November 89 – prednášky pre školy. 13.11.2019 v Liptovskom múzeu Ružomberok

 • Spomienky na November 89 – prednášky pre školy. 14.11.2019 v Čiernom orlovi Liptovský Mikuláš
 • 15.- 16.11.2019 Čo nezmyl čas – premiérový program k 40. výročiu založenia FS Váh (Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši) v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši (15.11.2019 o 18.00 h pre verejnosť, 16.11.2019 o 16.00 h pre verejnosť)

Kysuce:

 • 1.11. - 30.11.2019 Socialistické Kysuce alebo Takto sme žili... – komentované prehliadky a tvorivé dielne k výstave, ktorá si pripomína aj výročie revolúcie (Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou)
 • 12.11.2019 – 30.11.2019 Kľúče nad hlavou - Výstava dokumentov zameraných na obdobie roku 1989, inštalovaná pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v Kysuckej knižnici v Čadci.
 • 14.11.2019 - Beseda, spomienková terapia a výstava prác klientov z arteterapie "Symboly slobody" (CSS Park, KNM)
 • Reminiscenčná terapia: "Spomíname na zážitky z ulíc spred 30-tich rokov" (CSS Horelica)
 • Premietanie filmu k danej tématike a debatný krúžok k tématike (CSS Kamence)
 • 30. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE - Tematická prednáška spojená s besedou - pre študentov SŠ v Čadci. 12.11.2019 o 12.00 h, ktorú organizuje Kysucké kultúrne stredisko v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci

Orava:

 • 1.11. do 30.11.2019 30. výročie Nežnej revolúcie - tematická výstava kníh a ďalších dokumentov z fondu knižnice a súkromných zbierok: november 2019 (Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne)
 • 26.11. 2019 November 89 a kubínski literáti - reflexia novembrových udalostí v živote a tvorbe dolnokubínskych spisovateľov pri príležitosti 75. výročia narodenia Ľubomíra Schrameka a 85. výročia narodenia Jána Johanidesa (Aula Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne)
 • 20.11.2019 je oslava k 30. výročiu založenia CSS Zákamenné, kde si pripomenieme udalosť 17. novembra v príhovore (DSS a ZpS Zákamenné)
 • Beseda so zakladateľom VPN v Dolnom Kubíne - RNDr. Jánom Bencúrom (ZpS a DSS Dolný Kubín) - druhá polovica novembra
 • Nežná revolúcia - Tematické podujatie pre klientov CSS Prameň. 05.11.2019 o 13.00 h v CSS Prameň v Dolnom Kubíne.

 • Čítanie z trezoru - podujatie venované prezentácii autorov a  kníh, ktoré boli v časoch socializmu zakázané. V trezore, ktorý sa nachádza v priestoroch knižnice, budú predstavené diela samizdatovej a exilovej literatúry, a tiež diela, ktoré boli v Československu vyradené z knižníc na základe zoznamov ideologicky nevhodných kníh 18.11.2019 o 16.00 h v priestoroch oddelenia pre deti a mládež v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam budeme priebežne aktualizovať 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky