2. JÚL 2014

3 múzeá Žilinského kraja v TOP 10

 

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Žilina, 2. Júl 2014

 

Múzeá v Žilinskom kraji uchovávajú hodnoty po našich predkoch, robia výskum po stopách minulých storočí a starajú sa o pamiatky. V správe majú dominanty regiónov ako Oravský a Budatínsky hrad, skanzeny na Vychylovke a v Pribyline, ale aj archeoskanzen Havránok, renesančný Sobášny palác v Bytči a kaštieľ v Radoli. Svojou ponukou prispievajú k ponuke kultúrneho turizmu, ktorý je pevnou súčasťou cestovného ruchu v Žilinskom kraji. „Kultúrny turizmus patrí medzi moje priority, pretože náš kraj je bohatý na prírodné danosti, termálne a minerálne pramene, ako aj pamiatky a pamätihodnosti. Našou úlohou je osloviť domácich i zahraničných návštevníkov, aby u nás trávili čo najviac času. Dovolenky či výlety v Žilinskom kraji sú neopakovateľné atmosférou a nezabudnuteľné vďaka videnému a zažitému,“ povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár. „Oceňujem prácu riaditeľov i všetkých pracovníkov Oravského, Liptovského a Kysuckého múzea, ktorí prispeli k tomu, aby sme sezónu 2013 skončili takto úspešne.“

Podľa aktuálnej správy Slovenského národného múzea (ktoré eviduje cca. 90 múzeí v SR) za rok 2013 sa na treťom mieste umiestnilo Oravské múzeum s 216 278 návštevníkmi. Na 6. mieste Liptovské múzeum so 170 604 a na 8. mieste Kysucké múzeum s návštevnosťou 128 197. Takéto výsledky nie sú náhodné, ale sú výsledkom intenzívnej práce i spolupráce, zapojenia odborníkov a využívania marketingu v kultúre. „Mať plné depozity rôznych artefaktov, od čias Keltov po Slovanov alebo od gotiky cez renesanciu po barok nestačí. Je potrebné vedieť spopularizovať naše bohaté dejiny tak, aby prilákali každého, aby oslovili aj tých, ktorí nemali vzťah k dejinám,“ zhodnotil úspešné pôsobenie troch múzeí Žilinského kraja, ktoré sa svojou návštevnosťou za uplynulý rok zaradili k desiatke najnavštevovanejších múzeí Slovenska. „Žilinský samosprávny kraj však v rozširovaní kultúrnej ponuky nekončí,“ prezradila riaditeľka odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK Zuzana Kmeťová. „Finišujeme napríklad s prípravou na otvorenie zrekonštruovanej Budatínskej veže.“

Aj eurofondy napomáhajú pri prezentovaní histórie. Z končiaceho programového obdobia EÚ plynulo do kultúry ŽSK takmer 10 miliónov eur. Podarilo sa zrekonštruovať a zachrániť Sobášny palác v Bytči, Lesnú úvraťovú železničku vo Vychylovke, Budatínsky park. Rozšírila sa ponuka vďaka Stredovekej dedine pod hradom Strečno a informačnému centru pod Oravským hradom. Nový vzhľad dostali aj Kysucká a Oravská knižnica. A stále prebieha kompletná prestavba Bábkového divadla v Žiline.

 

Mgr. Peter Kubica
riaditeľ
odbor informácií a zahraničných vzťahov