17. Dodatky k zriaďovacím listinám zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky