10. Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky