• Vyhlasovateľ: Spojená škola, Medvedzie133/1, 027 44 Tvrdošín  
  • Pracovná pozícia: Učiteľ telesnej a športovej výchovy, úväzok 18 hodín  
  • Termín nástupu: 01. 09. 2019  
  • Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa  
  • Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom dokladmi o ukončenom vzdelaní súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky: spstv@spstv.edu.sk tel. 0948 086 062 

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky