Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľa telesnej a športovej výchovy - Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina

Riaditeľka Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta učiteľa telesnej a športovej výchovy (v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v študijnom odbore 6317M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium – slovensko –anglické) pre školský rok 2019/2020.

Kvalifikačné predpoklady:
1) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore telesná a športová výchova
2) Pedagogická spôsobilosť na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova

Iné požiadavky:
1) Zodpovednosť, samostatnosť, iniciatívne plnenie úloh
2) Pedagogická spôsobilosť aj na vyučovanie anglického jazyka alebo ruského jazyka je vítaná

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom o praxi,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o zamestnanie predložia uchádzači o zamestnanie v obálke s označením „Voľné pracovné miesto“do 31. 05.2019 na adresu: Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina s označením na obálke “Výberové konanie”. Bližšie informácie na tel. čísle školy 041/707 59 10.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky