• Prijmeme farmaceuta do: Verejná lekáreň + nemocničná lekáreň
  • Kvalifikačné predpoklady: špecializácia v odbore vítaná Základná mzda: farmaceut bez špecializácie 1193,- €, so špecializáciou 2004,- €
  • V prípade záujmu - kontakt: Personálne oddelenie    044/5563 526
  • e-mail:   
Sekcie


Jazykové verzie webstránky