Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a  štruktúrovaný životopis zašlite najneskôr do 05.04.2019 prostredníctvom elektronickej pošty na adresu , telefonický kontakt 043/5505726.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky