Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru od 1.1.2019, štruktúrovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zasielajte na mailovú adresu: sekretariat@sosca.sk alebo poštovú adresu do 18.12.2018: Ing. Valéria Rizmanová, SOŠ obchodu a služieb, Ul 17. novembra 2579, 022 01 Čadca, Tel. kontakt: 041/4333181, 041/4321590, kl. 104

 

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky