K bodu 1 -

Úrad Žilinského samosprávneho kraja nedisponuje informáciami o tom, že by niektorý odbor Žilinského samosprávneho kraja využíval alebo plánoval využiť projekt typu Public -Private -Partnership.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky