Dňa 07. 03. 2018 sa konalo na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v zasadacej miestnosti SO pre IROP Úradu školenie k III. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ pre strešné projekty „MikroINTERREG PL-SK“ a „MikroINTERREG-edu PL-SK“ v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky