Dňa 08.03.2017 sa konalo v Spojenej škole v Martine školenie k II. výzve na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Školenia sa zúčastnili starostovia obcí, zástupcovia štátnych podnikov a zástupcovia regionálnych agentúr.

 

Prezentácie zo školenia:

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky