Oznámenie

 

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že zdravotná starostlivosť pre pacientov zo zdravotného obvodu Važec, je zabezpečená na  zubnej ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti TatraDent, s.r.o. – Dr. Pavlo Grytsenko, s miestom výkonu 032 32 Východná, telefonický kontakt:0949248392.

Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na uvedenej zubnej ambulancii.

 Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

  

 

 

MUDr. Mária Bohušová
lekár samosprávneho kraja

 

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Bc. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118

Sekcie


Jazykové verzie webstránky