• Voľný zdravotný obvod zubného lekára v Čadci od 01. mája 2021. Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 08. marca 2021 na emailovú adresu: silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk, margita.bistakova@zilinskazupa.sk. Bližšie informácie na t. č: 041/5032 113, 041/5032 131 
  • Voľný zdravotný obvod zubného lekára s miestom výkonu Ružomberok, od 1. apríla 2021. Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 31. marca 2021 na emailovú adresu: silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk, margita.bistakova@zilinskazupa.sk. Bližšie informácie na t. č: 041/5032 113, 041/5032 131.
  • Voľný zdravotný obvod zubného lekára s miestom výkonu Dolný Kubín, od 1. júla 2021. Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 31. marca 2021 na emailovú adresu: silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk, margita.bistakova@zilinskazupa.sk. Bližšie informácie na t. č: 041/5032 113, 041/5032 131

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky