V zmysle ustanovení zákona niektoré žiadosti n e s p r í s t u p ň u j e m e verejnosti vzhľadom na dotknutie osobnosti a súkromia fyzických osôb alebo ich prejavov.

 

Žiadosť č. 1 Žiadosť č. 21 Žiadosť č. 41  Žiadosť č. 61
Žiadosť č. 2 Žiadosť č. 22 Žiadosť č. 42 Žiadosť č. 62 
Žiadosť č. 3  Žiadosť č. 23  Žiadosť č. 43  Žiadosť č. 63 
Žiadosť. č 4  Žiadosť č. 24  Žiadosť č. 44  Žiadosť č. 64 
Žiadosť č. 5  Žiadosť č. 25  Žiadosť č. 45  Žiadosť č. 65 
Žiadosť č. 6  Žiadosť č. 26  Žiadosť č. 46  Žiadosť č. 66 
Žiadosť č. 7  Žiadosť č. 27  Žiadosť č. 47  Žiadosť č. 67 
Žiadosť č. 8  Žiadosť č. 28  Žiadosť č. 48  Žiadosť č. 68 
Žiadosť č. 9  Žiadosť č. 29  Žiadosť č. 49  Žiadosť č. 69 
Žiadosť č. 10  Žiadosť č. 30  Žiadosť č. 50  Žiadosť č. 70 
Žiadosť č. 11  Žiadosť č. 31  Žiadosť č. 51  Žiadosť č. 71 
Žiadosť č. 12  Žiadosť č. 32  Žiadosť č. 52  Žiadosť č. 72 
Žiadosť č. 13  Žiadosť č. 33  Žiadosť č. 53  Žiadosť č. 73 
Žiadosť č. 14  Žiadosť č. 34  Žiadosť č. 54  Žiadosť č. 74 
Žiadosť č. 15  Žiadosť č. 35  Žiadosť č. 55  Žiadosť č. 75 
Žiadosť č. 16  Žiadosť č. 36  Žiadosť č. 56  Žiadosť č. 76 
Žiadosť č. 17  Žiadosť č. 37  Žiadosť č. 57  Žiadosť č. 77 
Žiadosť č. 18  Žiadosť č. 38  Žiadosť č. 58  Žiadosť č. 78 
Žiadosť č. 19  Žiadosť č. 39  Žiadosť č. 59 
Žiadosť č. 20  Žiadosť č. 40  Žiadosť č. 60 Sekcie


Jazykové verzie webstránky