• Otázka: 

    V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám, Vás žiadam o priame sprístupnenie údajov VÚC Žilinského samosprávneho kraja k dnešnému dátumu (vyplnenie) do tabuľky, ktorú posielam v prílohe tohto e-mailu.

    Koľko žiadostí (aj s upresnením celkovej výšky každej z nich) o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v ŽSK podaných ?
    Koľko žiadostí (aj s upresnením celkovej výšky každej z nich) o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v ŽSK zrealizovaných ?
    Koľko žiadostí (aj s upresnením celkovej výšky každej z nich) o projekty zo štrukturálnych fondov EÚ bolo v ŽSK zastavených ?
    Aký je celkový objem peňazí z projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré ste zastavili ?

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky