Žilinský samosprávny kraj bude v programovom období 2014-2020 aj naďalej vykonávať správcu Fondu mikroprojektov na poľsko-slovenskom pohraničí v rámci programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Prostredníctvom Strešných projektov si mestá , obce a verejné subjekty budú môcť realizovať mikroprojekty, ktorých hlavným cieľom bude rozvoj a posilnenie spolupráce medzi komunitami na oboch stranách hranice najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu ako aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Celková alokácia určená pre Žilinský samosprávny kraj predstavuje 3 160 165,26 EUR z prostriedkov Európskej únie.

Všetky informácie budú priebežne aktualizované v tejto sekcii www stránky.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky