Cyklotrasy

  Zmeniť vedenie trasy

  5407 : Čierne - Tri kopce

  Značenie trasy: zelená
  Náročnosť trasy: SPORT - stredne ťažká
  Dĺžka trasy: 9.0 km
   

  Čiastkové úseky trasy:

  | __ | _ | __ | _ | _ | __ |

  Pomenované useky trasy:

  | __   _ | __ | _ | _   __ |

    Fotografie na trase:

  | __   _   __   _   _   __ |

  Priebeh charakteru cyklistiky na trase:

  | __ | _   __ | _   _ | __ |

  Priebeh typu povrchu na trase:

  | __ | _ | __ | _   _ | __ |

  Priebeh farebného značenia na trase:

  | __   _   __ | _ | _   __ |

  Priebeh stavebno - technického zaradenia na trase:

  | __ | _   __ | _   _ | __ |

  Problémové úseky na trase:

  | __   _   __   _   _   __ |

  0 km                            10 km                            20 km                            30 km                            40 km                            50 km

Späť

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky