Cyklotrasy

  Zmeniť vedenie trasy

  5401 : Makov - Bumbálka

  Značenie trasy: zelená
  Náročnosť trasy: SPORT - stredne ťažká
  Dĺžka trasy: 6.9 km
   

  Čiastkové úseky trasy:

  | __ | ___ | _ |

  Pomenované useky trasy:

  | __   ___   _ |

    Fotografie na trase:

  | __   ___   _ |

  Priebeh charakteru cyklistiky na trase:

  | __ | ___ | _ |

  Priebeh typu povrchu na trase:

  | __ | ___ | _ |

  Priebeh farebného značenia na trase:

  | __   ___   _ |

  Priebeh stavebno - technického zaradenia na trase:

  | __ | ___ | _ |

  Problémové úseky na trase:

  | __   ___   _ |

  0 km                            10 km                            20 km                            30 km                            40 km                            50 km

Späť

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky