Cyklotrasy

  Zmeniť vedenie trasy

  2430 : Polgrúň - Svrčinovec

  Značenie trasy: modrá
  Náročnosť trasy: REKREA - ľahká
  Dĺžka trasy: 3.8 km
  Výškový profil trasy

  Čiastkové úseky trasy:

  | _ | _ | ___ |

  Pomenované useky trasy:

  | _   _   ___ |

    Fotografie na trase:

  | _   _   ___ |

  Priebeh charakteru cyklistiky na trase:

  | _   _   ___ |

  Priebeh typu povrchu na trase:

  | _   _ | ___ |

  Priebeh farebného značenia na trase:

  | _   _   ___ |

  Priebeh stavebno - technického zaradenia na trase:

  | _   _ | ___ |

  Problémové úseky na trase:

  | _   _   ___ |

  0 km                            10 km                            20 km                            30 km                            40 km                            50 km

Späť

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky