Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - riaditeľ Úradu ŽSK

JUDr. PhDr. Martin Cingel

riaditeľ Úradu ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B104
041 / 5032 600   ||   0905 745 960

sekretariát riaditeľa úradu

Ing. Magdaléna Remšíková

odborná asistentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B103
041 / 5032 600   ||   0907 852 358
fax: 041 / 5032 602

oddelenie informatiky

Ing. Roman Kučerák

vedúci oddelenia informatiky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 309

Mgr. Gabriela Baďová

odborná referentka - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 404

Ing. Miroslav Imrich

špecialista - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A425
041 / 5032 428

Ing. Martin Šimák

špecialista - správca GIS, informatik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 419

Ing. Jozef Višňovský

špecialista - informačné systémy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A407
041 / 5032 427   ||   0905 683 862

oddelenie ľudských zdrojov

PhDr. Zdenka Klincová

vedúca oddelenia ľudských zdrojov (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 415
fax: 041 / 5032 434

Jana Beláková

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A421
041 / 5032 420

Bc. Darina Bugáňová

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 421

Mgr. Ivana Liščáková

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A409
041 / 5032 435

Mgr. Dana Mintálová

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 251

Mária Pečená

odborná referentka - personalistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A420
041 / 5032 422

oddelenie právne

Mgr. Tomáš Rybárik

vedúci oddelenia právneho (poverený vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A108
041 / 5032 102

Mgr. Erika Cenigová

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 105

Mgr. Iveta Dulačková

právnička - špecialistka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A108
041 / 5032 104

JUDr. Daniela Huráková

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A109
041 / 5032 501   ||   0915 921 322

JUDr. Ján Krištofík

právnik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A107
041 / 5032 152

oddelenie vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti

Ing. Dalibor Fučík

vedúci oddelenia vnútornej správy, krízového riadenia, CO a bezpečnosti (poverený vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 416   ||   0907 720 521

Milan Danek

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0907 842 982

Štefan Ďurana

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0915 595 331

Jana Gajdošová

odborná referentka - správkyňa registratúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A408
041 / 5032 452

Ján Gjer

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0905 965 706

Ing. Gabriela Graňová

odborná referentka - oblasť civilnej ochrany
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A416
041 / 5032 417

Darina Horničáková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Elena Hurtová

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Mária Konušíková

administratívna pracovníčka - podateľňa
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 145

Tatiana Kúdelová

odborná asistentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 408

Janka Lamošová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 430

Jozef Nemček

informátor - strážnik
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111   ||   0918 964 941

Radim Poledňák

údržbár
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S004
041 / 5032 143   ||   0905 236 388

Bc. Mária Poliaková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Anna Slivková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Erika Šadláková

administratívna pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária C016
041 / 5032 455

Mgr. Anna Šamajová

odborná referentka - ekonomické činnosti
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A411
041 / 5032 411   ||   0907 805 344

Ing. Ján Šamalik

odborný referent - správca majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 410   ||   0918 493 223

Božena Škutáková

informátorka - strážnička
Úrad ŽSK Žilina - informátori
041 / 5032 111

Eva Grillová

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Elena Michálková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Anna Sedliačková

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Oľga Vršanská

upratovačka
Úrad ŽSK Žilina

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky