Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor zdravotníctva

PhDr. Silvia Pekarčíková

riaditeľka odboru zdravotníctva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A116
041 / 5032 113   ||   0918 829 864
fax: 041 / 5032 141

oddelenie poskytovania zdravotníckych služieb

Mgr. Júlia Vráblová

zástupkyňa riaditeľky odboru, vedúca oddelenia poskytovania zdravotných služieb
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 114   ||   0917 792 746

Zuzana Beláková

odborná referentka - zdravotníctvo a farmácia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 157

Mgr. Gabriela Maslanová

špecialistka - právne poradenstvo a verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 162

Ing. Katarína Mičencová

odborná referentka - projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A117
041 / 5032 247

pracovisko analýz a kontroly

Ing. Ľubomír Křižánek

špecialista - analytik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A119
041 / 5032 116

pracovisko výkonu správy zdravotníctva

Mgr. Margita Bistáková

odborná referentka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A114
041 / 5032 131

Mgr. Katarína Cádriková

sestra samosprávneho kraja / špecialistka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 118   ||   0905 372 226

MUDr. Ema Gašparová

lekárka samosprávneho kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 115

Mgr. Iveta Janurová

odborná referentka - farmácia
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 119

Ing. Jana Konštiaková

odborná referentka - zdravotníctvo
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A115
041 / 5032 323

Mgr. Jana Stankovičová

farmaceutka samosprávneho kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A118
041 / 5032 115

oddelenie centier zdravotnej starostlivosti

Štefan Bukovinský

Úrad ŽSK Žilina

Alena Jantošová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A412
041 / 5032 112

Ing. Jana Králiková

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 204

Mária Svetloššáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A120
041 / 5032 108

Renata Balušíková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Ivana Bieliková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Pavel Cabala

údržbár
detašované pracovisko Bytča

Zuzana Cvičeková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Veronika Durišová

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Anna Haferová

upratovačka
detašované pracovisko Turzovka

Ján Hanulák

údržbár
detašované pracovisko Turzovka

Anna Harciníková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Vladimír Honek

údržbár
detašované pracovisko Kysucké Nové Mesto
0915 927 255

Oľga Hrtánková

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Eva Hvorečná

upratovačka
detašované pracovisko Bytča

Henrieta Janoťáková

upratovačka
detašované pracovisko Turčianske Teplice

Elena Jurčíková

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Dušan Jurčo

údržbár
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Monika Jurčová

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Eva Krajčová

upratovačka
detašované pracovisko Turčianske Teplice

Jozef Mikula

údržbár
detašované pracovisko Turčianske Teplice

Denisa Šipošová

upratovačka
detašované pracovisko Kysucké Nové Mesto

Jana Warczáková

upratovačka
detašované pracovisko Liptovský Hrádok

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky