Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom

JUDr. Elena Sivová

riaditeľka odboru verejného obstarávania, investícií a nakladania s majetkom
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B102
041 / 5032 500   ||   0905 464 446
fax: 041 / 5032 702

Darina Šošková

odborná asistentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A309
041 / 5032 412   ||   0905 835 290

oddelenie investícií

Ing. Lýdia Holubová

vedúca oddelenia investícií (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 436

Ing. Ivana Bahledová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 441

Ing. Anton Čavrk

špecialista - investičný pracovník
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 444   ||   0918 806 553

JUDr. Igor Mičech

špecialista pre inovácie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 426

Anna Polachová

odborná referentka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A414
041 / 5032 463

Ing. Ivana Šubjaková

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A418
041 / 5032 454   ||   0907 977 320

Anna Šurhaňáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A415
041 / 5032 425

Ing. Iveta Zalčíková

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A419
041 / 5032 346   ||   0915 839 799

oddelenie nakladania s majetkom

Ing. Eleonóra Mičicová

vedúca oddelenia nakladania s majetkom
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 229   ||   0907 842 774

Mgr. Martina Bugáňová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A413
041 / 5032 332

Bc. Marcela Gáboriková

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A401
041 / 5032 461

František Gaňa

odborný referent - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 453

Monika Halasová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 210

Martina Jurčáková

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 313

Erika Mangová

odborná referentka - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 462

Ing. Tomáš Nemec

špecialista - energetik
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A424
041 / 5032 465   ||   0918 324 723

Ing. Jozef Strýček

odborný referent - evidencia majetku
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A402
041 / 5032 250

oddelenie verejného obstarávania

Ing. Helena Kučková

vedúca oddelenia verejného obstarávania (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 414

Ing. Katarína Blanárová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A309
041 / 5032 459

Bc. Lukáš Buzek

odborný referent - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 442

Ing. Štefan Buzek

odborný referent - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 252

Ing. Barbora Gondžárová, PhD.

špecialistka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 457

Bc. Iveta Lokajová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A324
041 / 5032 317

Ing. Dagmar Lubelcová

odborná referentka - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 413

Ing. Pavol Námešný

odborný referent - verejné obstarávanie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A325
041 / 5032 464

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky