Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor sociálnych vecí

Ing. Iveta Ďurišová

riaditeľka odboru sociálnych vecí
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A113
041 / 5032 110   ||   0918 622 860
fax: 041 / 5032 702

oddelenie výkonu správy sociálnych vecí

Mgr. Kateřina Benešová

vedúca oddelenia výkonu správy sociálnych vecí
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A121
041 / 5032 154   ||   0908 362 022

Mgr. Viera Jantošková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A122
041 / 5032 124

Mgr. Marcela Kadíková

odborná referentka - sociálna posudková činnosť
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A121
041 / 5032 153

Mgr. Marianna Lengyelová

odborná referentka - sociálna posudková činnosť
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A122
041 / 5032 106

Bc. Erika Pinčíková

odborná referentka - zabezpečovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A112
041 / 5032 139

MUDr. Juraj Kováčik

posudkový lekár
externý zamestnanec

MUDr. Jozef Šedo

posudkový lekár
externý zamestnanec

oddelenie poskytovania sociálnych služieb

Ing. Adriána Grigová

vedúca oddelenia poskytovania sociálnych služieb
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A112
041 / 5032 127

Mgr. Alžbeta Hančovská

odborná referentka - zabezpečovanie sociálnych služieb (neverejný poskytovateľ)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A110
041 / 5032 121

Mgr. Mária Vránová

odborná referentka - registrácia poskytovateľov sociálnych služieb
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A110
041 / 5032 125

oddelenie analýz a kontroly

Ing. Monika Blaščíková

vedúca oddelenia analýz a kontroly
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A123
041 / 5032 161

Ing. Martina Balátová

odborná referentka - príspevky a projekty
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A123
041 / 5032 248

Ing. Zuzana Hôrečná

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A111
041 / 5032 308

Ing. Zuzana Pfefferová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A111
041 / 5032 120

pracovisko centier podpory rodiny

Mgr. Zuzana Košťalová

odborná referentka - kancelária prvého kontaktu
Považská galéria umenia v Žiline, Republiky 1, 010 01 Žilina
0948 911 223

PhDr. Gabriela Podolanová

odborná referentka - nadácia ŽSK
Považská galéria umenia v Žiline, Republiky 1, 010 01 Žilina
0948 386 342

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.06.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky