Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor dopravy

JUDr. PhDr. Martin Cingel

riaditeľ Úradu ŽSK, poverený vedením odboru dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B104
041 / 5032 600   ||   0905 745 960

oddelenie dopravnej infraštruktúry

Ing. Peter Mráz

vedúci oddelenia dopravnej infraštruktúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 237

Darina Delinčáková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 230

Ing. Iveta Šnauková, PhD.

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 407

Ing. Anastázia Urdová, PhD.

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 224

Ing. Marta Vráblová, PhD.

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 460

oddelenie dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.

vedúca oddelenia dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 223   ||   0918 829 989
fax: 041 / 5032 235

Ing. Stanislav Fabšík

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 225

Mgr. Blažena Hlávková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 227

Ing. Ladislav Kusovský

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 246

Ing. Vladislav Sedliaček

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 226

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky