Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor dopravy

Ing. et Ing. Juraj Kanis, PhD.

riaditeľ odboru dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A223
041 / 5032 228   ||   0907 788 938
fax: 041 / 5032 235

oddelenie dopravnej infraštruktúry

Ing. Peter Mráz

vedúci oddelenia dopravnej infraštruktúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 237

Darina Delinčáková

referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 230

Ing. Iveta Šnauková, PhD.

odborná referentka - oblasť investícií
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 407

Ing. Ivana Šubjaková

špecialistka - investičná pracovníčka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 454   ||   0907 977 320

Ing. Anastázia Urdová, PhD.

odborná referentka - oblasť pozemných komunikácií a dráh
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 224

Ing. Marta Vráblová, PhD.

odborná referentka - oblasť dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A224
041 / 5032 460

oddelenie dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz

Ing. Gabriela Tisoňová, PhD.

vedúca oddelenia dopravnej obslužnosti, kontroly a analýz
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A220
041 / 5032 223   ||   0918 829 989

Ing. Stanislav Fabšík

špecialista - dopravná obslužnosť a dopravné licencie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 225

Mgr. Blažena Hlávková

odborná referentka - oblasť analýz a kontroly
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A222
041 / 5032 227

Ing. Ladislav Kusovský

odborný referent - oblasť integrovanej dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 246

Ing. Vladislav Sedliaček

špecialista - dopravná obslužnosť a dopravné licencie
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A221
041 / 5032 226

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky