Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - odbor školstva a športu

Mgr. Janka Školová

riaditeľka odboru školstva a športu
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A210
041 / 5032 209   ||   0905 454 003
fax: 041 / 5032 240

oddelenie analýz a kontroly

Ing. Marta Gajdičiarová

vedúca oddelenia analýz a kontroly
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A209
041 / 5032 211

Ing. Ľubica Csókás

odborná referentka - analytička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A213
041 / 5032 201

Lívia Fabianová

odborná referentka - analytička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A212
041 / 5032 242

Bc. Zuzana Tretinová

odborná referentka - štatistika
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A211
041 / 5032 205

oddelenie výkonu správy školstva

Mgr. Ľuboš Berešík

vedúci oddelenia výkonu správy školstva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A209
041 / 5032 203

Mgr. Mária Benedeková

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A208
041 / 5032 249

Mgr. Alena Čerňanská

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A208
041 / 5032 232

Mgr. Dana Kubaščíková

odborná referentka - metodička pre školské jedálne
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A209
041 / 5032 109

Mgr. Marta Mravcová

odborná referentka - metodička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A213
041 / 5032 202

pracovisko škôl, školských zariadení, mládeže a športu

Bc. Marcela Adamková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A207
041 / 5032 231   ||   0905 539 607

Ing. Martina Gajdárová

metodička pre šport
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A207
041 / 5032 239

Mgr. Iveta Káčerová

odborná referentka - projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A212
041 / 5032 241

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky