Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - kancelária predsedníčky ŽSK

Mgr. Miriam Šuteková

riaditeľka kancelárie predsedníčky ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B101
041 / 5032 700
fax: 041 / 5032 702

Mgr. Ľudmila Kučáková

zástupkyňa riaditeľky kancelárie predsedníčky ŽSK
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B101
041 / 5032 710   ||   0917 451 136

sekretariát predsedníčky ŽSK

Ing. Michaela Koperová

asistentka predsedníčky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B002
041 / 5032 700   ||   0918 830 252

Jakub Kováčik

asistent predsedníčky
Úrad ŽSK Žilina - kancelária B002
041 / 5032 701   ||   0917 740 186

Peter Jelínek

vodič
Úrad ŽSK Žilina - kancelária S006
041 / 5032 406   ||   0908 912 296

sekretariát podpredsedov ŽSK

Mgr. Veronika Ftorková

asistentka podpredsedu
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A101
041 / 5032 129   ||   0915 972 503

Ing. Anna Kubová

asistentka podpredsedu
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A101
041 / 5032 590   ||   0918 829 727

oddelenie činnosti orgánov kraja

Mgr. Ing. Sylvie Milová

vedúca oddelenia činnosti orgánov kraja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A422
041 / 5032 423   ||   0907 872 060

Alena Alkas

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A423
041 / 5032 439

Martina Gazdíková

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A423
041 / 5032 424

oddelenie hodnoty za peniaze

Ing. Štefan Šutara

samostatný odborný referent (poverený vedením oddelenia hodnoty za peniaze)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A314
041 / 5032 354

pracovisko analýz

Mgr. Ivan Rončák, PhD.

samostatný odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A314
041 / 5032 357

pracovisko implementácie hodnoty za peniaze

Mgr. Petra Dubeňová

projektová manažérka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A314
041 / 5032 330   ||   0905 784 108

pracovisko interného auditu

Bc. Ing. Veronika Bobáňová

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A315
041 / 5032 342   ||   0905 702 438

Ing. Lenka Masná

samostatná odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A318
041 / 5032 353

Mgr. Mária Zavacká, Ph.D.

právnička
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A315
041 / 5032 243

oddelenie komunikácie

Mgr. Renáta Jaloviarová

vedúca oddelenia komunikácie (poverená vedením)
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A320
041 / 5032 322   ||   0915 334 205

Bc. František Dokoupil

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 365

Mgr. Peter Hlačik

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A319
041 / 5032 343   ||   0918 830 401

Ing. Emil Kasák

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 358

Mgr. Filip Lehotský

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A319
041 / 5032 316   ||   0915 905 073

Jaroslav Pupák

odborný referent
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A313
041 / 5032 358

Mgr. Martina Remencová

hovorkyňa
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A320
041 / 5032 348   ||   0907 977 393

PhDr. Jana Šutarová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A318
041 / 5032 326

oddelenie zahraničných vzťahov

PhDr. Peter Polák

vedúci oddelenia zahraničných vzťahov
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A312
041 / 5032 319   ||   0905 210 300

Mgr. Lucia Lašová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A321
041 / 5032 321   ||   0905 414 347

Mgr. Soňa Paprskárová

odborná referentka
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A321
041 / 5032 324

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky