Úrad ŽSK

Zoznam zamestnancov - útvar hlavného kontrolóra ŽSK

Od 17.12.2018 je útvar hlavného kontrolóra ŽSK presťahovaný na adrese

Horný val 21, 010 01 Žilina

Ing. Ján Konušík

hlavný kontrolór
Horný val 21, 010 01 Žilina
0908 912 292
fax: 041 / 5032 702

Mgr. Ema Cisáriková

samostatná odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina
0907 672 470

Mgr. Milada Fidesová

samostatná odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina
0907 672 471

Mgr. Janka Holeštiaková

odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina

Ing. Magda Horčičková

odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina
0905 456 465

Ing. Katarína Hriniková

samostatná odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina
0907 416 581

Mgr. Simona Jamrichová

odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina

Ing. Monika Kuderavá

odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina

Ing. Jana Macháčová

samostatná odborná referentka
Horný val 21, 010 01 Žilina
0907 416 867

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.07.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky