Bližšie informácie dostanete na:
Žilinskom samosprávnom kraji, odbore zdravotníctva: č. t.: 041/5032 130, 5032 131, email:
Sekcie


Jazykové verzie webstránky