V LNsP Liptovský Mikuláš voľné pracovné miesta:

farmaceutický laborant do:   Nemocničnej lekárne
Kvalifikačné predpoklady:     príslušné odborné vzdelanie – farmaceutický laborant
V prípade záujmu - kontakt:  Personálne oddelenie

tel.: 044/5563 526

e-mail:
Sekcie


Jazykové verzie webstránky