Kalendár

BIENÁLE FANTÁZIE 2018 (Výstava)

06.09.2018 - 25.11.2018 | Martin | podľa otváracích hodín

Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Bienále fantázie, je tematicky orientovaná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, zameraná na stvárnenie ľudovej slovesnosti, rozprávok, piesní, porekadiel, riekaniek a hier detí, s ohľadom na špecifický výtvarný prejav a národnú tradíciu zúčastnených krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú senzitívnosť a fantáziu, prezentovať výtvarný prejav detí z jednotlivých častí sveta a pomáhať tak šíriť myšlienky priateľstva a humanizmu medzi národmi.

Tikot hodín (Výstava)

14.09.2018 - 18.11.2018 | Kysucké múzeum v Čadci | Po-Pi 8:00-16:00 Ne 10:00 -16:00

Výstava kriňových nástenných hodín zo súkromnej zbierky Ľubomíra Beláka z Novej Bystrice.

Spomienka na vojnu (Výstava)

16.09.2018 - 16.01.2019 | Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou | Po-Pi 8:00-16:00 Ne 10:00 -16:00

Výstava zbraní zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a Kysuckého múzea.

Deň otvorených dverí (deň otvorených dverí)

19.09.2018 - 19.09.2019 | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka | 10:00 a 16:00 h

Prezentácia činností a priestorov knižnice, ktoré nie sú návštevníkom bežne prístupné pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Veronika Rónaiová - Dedičstvo (Výstava)

27.09.2018 - 18.11.2018 | Žilina | 1. poschodie 9:00 - 17:00, v nedeľu 10:00 - 16:00

V projekte Dedičstvo autorka tematicky vychádza z problematiky ikonoklazmu - pracuje reálnymi artefaktmi so zdedenej kolekcie diel rodičov umelcov/maliarov Mária Filová, Julián Filo), ktoré inštaluje, tak aby boli v dialógu s jej vlastnými dielami. Artefakty zo zdedenej zbierky budú mať zmenený alebo dopovedaný obsah, ale zmení sa aj ich vizuálny význam. Dá sa to chápať ako metaforické pokračovanie dialógu, ktorý autorka s nimi viedla počas ich života, ale súčasne aj ako istá forma herézy zo strany autorky, keďže vedome inštaláciou posúva ich významy a obsahy. Vznikne nástenná obrazová inštalácia pozostávajúca zo zdedených reálií (kresby, maľby, koláže) s jej vlastnými prácami, kresbami uhľom jej starších prác priamo na stenu, inštalovaná tak, aby vytvárala súvislý pás (alúzia na plynutie filmu či plynutie času) na stenách výstavnej miestnosti v PGU.

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

01.10.2018 - 30.12.2018 | Čadca, Kysucká knižnica | počas otváracích hodín knižnice

Klub spločenských hier na úseku pre deti a mládež sprístupnený denne pre deti a rodičov s pestrou ponukou spoločenských hier a hračiek.

Čítam, čítaš, čítame (Súťaž)

01.10.2018 - 31.05.2019 | Čadca, Kysucká knižnica | počas otváracích hodín knižnice V spolupráci s Mestom Čadca

Vyhlásenie čitateľskej súťaže pre žiakov 2. ročníka základných škôl, ktorá bude prebiehať od októbra 2018 do mája 2019.

Farby jesene (Výstava)

01.10.2018 - 30.11.2018 | Čadca, Kysucká knižnica | počas otváracích hodín knižnice

Sprístupnenie výstavy výtvarných prác z archívu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Čadci.

Svedectvo dokumentov (Výstava)

01.10.2018 - 30.11.2018 o 9:00 - 18:00 hod. | Liptovský Mikuláš | NKP Čierny orol

Výstava kníh a iných dokumentov k 100. výročiu ČSR.

Farby jesene (Výstava)

01.10.2018 - 30.11.2018 | Čadca, Kysucká knižnica | počas otváracích hodín knižnice

Sprístupnenie výstavy výtvarných prác z archívu Pedagogickej a sociálnej akadémie v Čadci.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky