Kalendár

Biblosko (Klubové stretnutie)

27.11.2018 o 16:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica v Žiline

Čitateľský klub pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Jeho cieľom je rozvoj čitateľskej gramotnosti a podpora čítania u čitateľov „začiatočníkov“. Prebieha raz mesačne obvykle posledný utorok v mesiaci.

Starnime s úsmevom (Prednáška)

27.11.2018 o 9:30 - 11:00 hod. | CSS Park Čadca

Cyklus prednášok a audiovizuálnych prezentácií pre imobilných seniorov v CSS v meste a okolí. Donáška knižných dokumentov.

Matilda (Tematické podujatie)

27.11.2018 o 7:45 hod. | Dolný Kubín, ZŠ J. Matúšku

Tematické podujatie pre žiakov 3. ročníka ZŠ.

Stretnutie so Zuzanou Jesenskou Kubicovou (Beseda)

27.11.2018 o 9:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Autorské besedy a tvorivé dielne pre žiakov ZŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Stretnutie so Zuzanou Jesenskou Kubicovou (Beseda)

27.11.2018 o 11:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Autorské besedy a tvorivé dielne pre žiakov ZŠ. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Prešibaná myška (Hudobné podujatie)

27.11.2018 o 10:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, pracovisko hudobných a zvukových dokumentov | organizované podujatie pre žiakov 1. st. ZŠ

Dramatizácia rozprávky o význame priateľstva a o dôležitosti pozitívneho správania, počúvanie vybraných detských piesní, výtvarná aktivita, hudobno pohybová hra Tancujúce molekuly.

Beseda s ilustrátorom M. Regitkom (Podujatie)

27.11.2018 o 10:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, pracovisko literatúry pre deti a mládež | organizované podujatie pre žiakov 1. st. ZŠ

Podujatie realizované v rámci projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou.

Senior country klub Rury Šuty (stretnutie členov klubu)

27.11.2018 o 14:00 hod. | Žilina, Makovického dom

Tanečné stretnutie členov klubu.

Klub autentického folklóru Hojana (stretnutie členov klubu)

27.11.2018 o 18:00 hod. | Žilina, Makovického dom

Hudobno-tanečný nácvik.

PORTRÉTY (výstava obrazov)

27.11.2018 - 11.12.2018 | Dom kultúry v Čadci

Jubilejná autorská výstava výtvarných diel výtvarníčky Márie Drobilovej - členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc, pri príležitosti jej životného jubilea.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky