Kalendár

Hermes (Klubové stretnutie)

20.11.2018 o 4:00 hod. | Žilina, Krajská knižnica v Žiline

Ak máte spisovateľské ambície, klub „Hermes“ je tu pre vás. Stretnutie malých i veľkých spisovateľov v Krajskej Knižnici v Žiline. Dajte svoje myšlienky na papier!

Tréningy pamäti pre seniorov (Kurz)

20.11.2018 o 14:00 hod. | Liptovský Mikuláš | Liptovská knižnica GFB, Štúrova 56

Kurz na posilnenie koncentrácie a pamäti pre seniorov.

Medzinárodný deň bez fajčenia (výstavka)

20.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstavka publikácii z fondu náučného oddelenia.

Matilda (Tematické podujatie)

20.11.2018 o 9:45 hod. | Dolný Kubín, ZŠ J. Matúšku

Tematické podujatie pre žiakov 3. ročníka ZŠ.

Petr Hapka a speváci jeho piesní (Hudobné podujatie)

20.11.2018 o 10:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, pracovisko hudobných a zvukových dokumentov | organizované podujatie pre klientov DSS

Rozprávanie o významnej osobnosti súčasnej českej hudby, počúvanie vybraných skladieb.

Beseda s ilustrátorkou K. Slaninkovou (Podujatie)

20.11.2018 o 10:00 hod. | Turčianska knižnica v Martine, centrálna knižnica, pracovisko literatúry pre deti a mládež | organizované podujatie pre žiakov 1. st. ZŠ

Podujatie realizované v rámci projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou.

Beseda so spisovateľkou B. Kardošovou (Podujatie)

20.11.2018 o 11:00 hod. | Turčianska knižnice v Martine, centrálna knižnica, pracovisko literatúry pre deti a mládež | organizované podujatie pre žiakov 1. st. ZŠ

Podujatie realizované v rámci projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou.

Senior country klub Rury Šuty (stretnutie členov klubu)

20.11.2018 o 14:00 hod. | Žilina, Makovického dom

Tanečné stretnutie členov klubu.

Klub neprofesionálnych fotografov Obzor pri KrKS (stretnutie členov klubu)

20.11.2018 o 16:30 hod. | Žilina, Makovického dom

Tvorivé stretnutie členov klubu.

Klub autentického folklóru Hojana (stretnutie členov klubu)

20.11.2018 o 18:00 hod. | Žilina, Makovického dom

Hudobno-tanečný nácvik.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky