Kalendár

Kristína Šubjaková a Walther Smeitink – Muhlbacher – Vizuálne posolstvá (Výstava)

29.10.2018 - 31.01.2019 | Martin | podľa otváracích hodín

Nizozemsko je Nizozensko, krajina ako ľudská dlaň, veď ten ich najväčší kopec v Limburgu nemá ani tristotridsať metrov. Presne toľko, čo má od hladiny Dunajca po svoju skalnú korunu kráľovná Pienin – majestátna Sokolica... Možno si kladiete otázku, prečo ten úvod, keď reč má byť o výtvarnom umení? Vysvetlenie je jednoduché. Všetkých nás – teda mňa, Kristínu aj Waltera Smeitinka spojila pred rokmi mágia vyhliadky v Lesnickom sedle, odkiaľ je panoráma Troch korún, ale aj Vysokých Tatier či Haligovských skál ako v rozprávkovom sne. Začali sme tomu Stvoriteľovmu obrázku vravieť „božia záhradka“ a prichádzali sme sem na tvorivé pobyty, ale aj neoficiálne, pokochať sa ním tak často, ako nám to dovolil uponáhľaný civilizačný protokol. Popri magnetizme prírodných klenotov, našli sme tu aj divotvornosť stretnutia hôr a horami aj ľudí s ľuďmi. A ak nie priamo zázrak, v každom prípade čosi nevšedné, čo nás spája a čo s nami existuje aj mimo tohto chráneného raja, ktorý nás znovu a znovu navádza na hriechy poznávania a tvorivých objavov. Niežeby sme ˗ oni i ja - podľahli pokušeniu záznamov à la prima a usilovali sa dostať čo najviac z tej atmosférickej éterickej krásy na plátno. Oni i ja sa ňou opájame nielen v horských diadémoch, ale ako milenci múz si ju ukladáme v sebe kdekoľvek objavenú, aby sme ju neskôr nachádzali v esencii, ktorá dovolí umelcovi syntetizovať a abstrahovať alebo sa zdôverovať v interakčnom porozumení s okolím symbolmi a metaforami. Videl som neraz oboch ˗ Kristínu aj Waltera ˗ ako načierajú z tých latentných žriedielok - studničiek lásky ˗ čo vyvierajú z labyrintu podvedomia, dispozícii talentu ˗ (h)rudných žíl daností a poznania. Vtekajú do živelne expresívnych meandrov, zátočín a hlbín plastickej geografie maľby v dramaticky vitálnych kompozíciách majstra Mühlbachera, a tiež sa ukladajú v lyricky ladenej ozvene nežných kvapiek životodarného dažďa farebných spovedí a spomienok na pekné v poetických obrazoch Kristíny Šubjakovej. Zišli sa ako človek s človekom. Ako priatelia. Aby nám ponúkli zázrak lásky. Napokon, posúďte sami... Emil SEMANCO

Z vojnového albumu Pavla Halašu (Výstava)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava fotografií realizovaná pri príležitosti 100. výročia konca 1. svetovej vojny.

Výročia regionálnych osobností (nástenka)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Tematické nástenky pre verejnosť.

Výročia osobností slovenskej kultúry (nástenka)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Tematické nástenky pre verejnosť.

Európsky rok kultúrneho dedičstva (výstavka)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstavka kníh z fondu oddelenia náučnej literatúry v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstava 2018.

Európsky rok kultúrneho dedičstva - maďarská literatúra (výstavka)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstavka kníh z fondu oddelenia beletrie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Československo - 100 rokov (výstavka)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstavka kníh, dokumentov, hier, hračiek a ďalších spomienkových predmetov na spoločný štát Čechov a Slovákov.

Významneé osmičkové roky v dejinách Oravy (Výstava)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00 - 16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Výstava pre verejnosť

Najlepší školský časopis 2019 (Súťaž)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00-16:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Regionálna súťaž základných škôl Oravy.

Najoriginálnejšia školská/ triedna tematická nástenka: Čo mi dáva čítanie? (Súťaž)

01.11.2018 - 30.11.2018 o 8:00 hod. | Dolný Kubín, Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Regionálna súťaž základných škôl Oravy.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky