Kalendár

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

01.07.2018 - 30.12.2018 | Čadca, Kysucká knižnica | Počas otváracích hodín knižnice

Klub spoločenských hier na úseku pre deti a mládež sprístupnený denne pre deti a rodičov s pestrou ponukou spoločenských hier a hračiek.

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

01.08.2018 - 30.12.2018 | Čadca, Kysucká knižnica | počas otváracích hodín knižnice

Klub spločenských hier na úseku pre deti a mládež sprístupnený denne pre deti a rodičov s pestrou ponukou spoločenských hier a hračiek.

Priblížme sa k umeniu (Vzdelávací program)

01.09.2018 - 31.12.2018 o 10:00 - 15:00 hod. | Dolný Kubín | len organizované a vopred nahlásené skupiny

Spoznávanie galérie formou prehliadky výstavných priestorov, pohľadom na vystavené diela hravou a pútavou formou a tvorivých aktivít.

Klub spoločenských hier (Klubové stretnutie)

03.09.2018 - 30.12.2018 | Čadca, Kysucká knižnica | počas otváracích hodín knižnice

Klub spločenských hier na úseku pre deti a mládež sprístupnený denne pre deti a rodičov s pestrou ponukou spoločenských hier a hračiek.

Keď draka bolí hlava (Výstava)

04.09.2018 - 31.12.2018 | Budatín | ut - ne 9:00 - 16:40

Výstava je venovaná rozprávke, ktorá sa natáčala na Budatínskom hrade. Priebeh filmovania je zdokumentovaný na fotografiách. Súčasťou výstavy sú kostýmy, ktoré boli použité pri natáčaní. Výstava sa nachádza v infopulte Budatínskeho hradu a časť je umiestnená v jedálni hradu (možné vidieť počas prehliadky hradu).

Umenie 19. storočia na východnom Slovensku (Výstava)

06.09.2018 - 11.11.2018 o 10:00 - 17:00 hod. | Dolný Kubín | UT - NE

Výstava predstaví kolekciu najvýznamnejších diel 19. storočia zo zbierky Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorá ako najstaršia regionálna galéria na Slovensku, začala svoju činnosť v roku 1952.

Teodor Jozef Mousson (Výstava)

06.09.2018 - 11.11.2018 o 10:00 - 17:00 hod. | Dolný Kubín | UT - NE

Teodor Jozef Mousson bol jedným z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu. V reprezentačnom výbere z rozsiahleho maliarskeho diela maliara budú prezentované o.i. nedávno reštaurované diela umelca, fotografický a písomný materiál, ako aj predmety z pozostalosti umelca.

BIENÁLE FANTÁZIE 2018 (Výstava)

06.09.2018 - 25.11.2018 | Martin | podľa otváracích hodín

Medzinárodný festival detského výtvarného umenia Bienále fantázie, je tematicky orientovaná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, zameraná na stvárnenie ľudovej slovesnosti, rozprávok, piesní, porekadiel, riekaniek a hier detí, s ohľadom na špecifický výtvarný prejav a národnú tradíciu zúčastnených krajín. Cieľom súťaže je rozvíjať prostredníctvom výtvarného prejavu detskú senzitívnosť a fantáziu, prezentovať výtvarný prejav detí z jednotlivých častí sveta a pomáhať tak šíriť myšlienky priateľstva a humanizmu medzi národmi.

Mláďata (Výstava)

07.09.2018 - 12.11.2018 | Kysucké múzeum v Čadci | Po-Pi 8:00-16:00 Ne 10:00 -16:00

Výstava zo zbierok SMOPAJ v Liptovskom Mikuláši.

Život v húfoch (Výstava)

14.09.2018 - 30.10.2018 | Budatín | ut - ne 9:00 - 17:00

Výstava fotografa Eda Hladkého v kaplnke Budatínskeho hradu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky