Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Okres Námestovo

Centrum sociálnych služieb Zákamenné

Kontaktná adresa: Vyšný koniec 559/55, 029 56 Zákamenné
Telefónne číslo: 043 / 559 2326
E-mail:
Štatutárny zástupca: JUDr. PhDr. Adriána Adamicová
Internet: www.dsszakamenne.sk/

Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

Kontaktná adresa: Novoť 976, 029 55 Novoť
Telefónne číslo: 043 / 559 0197
E-mail:
Štatutárny zástupca: JUDr. Ing. Róbert Srogončík
Internet: novot.dsszsk.sk

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky