Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Okres Martin

Domov sociálnych služieb Méta

Kontaktná adresa: J. Palkoviča 4010/1, 036 01 Martin 1
Telefónne číslo: 043 / 423 9373
E-mail:
Štatutárny zástupca: Mgr. Erika Krebesová
Internet: dss-meta.sk/

Centrum sociálnych služieb Ľadoveň

Kontaktná adresa: J. Mazúra 5211/34, 036 01 Martin 1
Telefónne číslo: 043 / 438 3015
E-mail:
Štatutárny zástupca: PhDr. Monika Bátoryová (poverená vedením)
Internet: mazura.dsszsk.sk

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky