Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Okres Liptovský Mikuláš

Centrum sociálnych služieb ANIMA

Kontaktná adresa: Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš 4
Telefónne číslo: 044 / 553 3327
E-mail:
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Huťan
Internet: jefremovska.dsszsk.sk

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok

Kontaktná adresa: Pod lipami 105/16, 033 01 Liptovský Hrádok 1
Telefónne číslo: 044 / 522 5137
E-mail:
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Kuzár
Internet: liptovskyhradok.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb EDEN

Kontaktná adresa: Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok 1
Telefónne číslo: 044 / 563 0912
E-mail:
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Šišilová
Internet: csseden.dsszsk.sk

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky