Adresár zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Okres Žilina

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

Kontaktná adresa: Andreja Hlinku 234/8, 013 06 Terchová
Telefónne číslo: 041 / 569 5203
E-mail:
Štatutárny zástupca: Mgr. Žofia Hajná
Internet: terchova.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Kontaktná adresa: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina 8
Telefónne číslo: 041 / 567 4101
E-mail:
Štatutárny zástupca: PhDr. Helena Gajdošíková
Internet: karpatska.dsszsk.sk

HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok

Kontaktná adresa: Republiky 22, 010 01 Žilina 1
Telefónne číslo: 041 / 562 4943
E-mail:
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Veselovská
Internet: harmonia.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb STRANÍK

Kontaktná adresa: Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 3
Telefónne číslo: 041 / 566 7802
E-mail:
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Bukový
Internet: stranik.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb TAU

Kontaktná adresa: Turie 296, 013 12 Turie
Telefónne číslo: 041 / 598 9322
E-mail:
Štatutárny zástupca: Ing. Elena Bohdalová
Internet: www.csstauturie.sk

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Kontaktná adresa: Sv. Gorazda 2977/2, 2978/3, 010 08 Žilina 8
Telefónne číslo: 041 / 565 1745
E-mail:
Štatutárny zástupca: Ing. Dagmar Rechtoríková
Internet: synnomia.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb LÚČ

Kontaktná adresa: Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 1
Telefónne číslo: 041 / 723 4993
E-mail:
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Žáková
Internet: jkrala.dsszsk.sk

Informácie na tejto stránke sú načítané z databázy GIS ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky