58-08

K bodu 1-

Sťažnosť podávaná na riaditeľa strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa adresuje Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Sťažnosť 
podávaná na zamestnanca školy sa adresuje príslušnému riaditeľovi školy.

K bodu 2-

Podľa § 5 ods. 1 Zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach sa sťažnosť podáva spravidla písomne alebo ústne v záujme jej urýchleného a efektívneho vybavenia orgánu príslušnému na jej vybavenie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.10.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky