Symbole kraju

Symbole Žilińskiego Kraju Samorządowego, którymi są herb, flaga i pieczęć zostały przyjęte uchwałą sejmiku Žilińskiego Kraju Samorządowego z dnia 27. marca 2002 pod numerem 5/2002, szczegółowy opis i sposób korzystania znajduje się w VZN č.3/2004 (verzia pdf.), co zostało przyjęte przez sejmik ŽKS dnia 20.4.2004.

Od dnia 1.8. 2006 organizacja może złożyć wniosek o pozwolenie używania symboli Žilińskiego Kraju Samorządowego z pomocą formularza "Wniosek o pozwolenie wykorzystania symboli ŽKS", który może przesłać pocztą na adres Urzędu lub e- mailem na .
Ze względu na fakt, że symbole Žilińskiego Kraju Samorządowego spełniają wszystkie warunki oraz kryteria historyczne, heraldyczne i artystyczne, Ministarstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej wyraziło zgodę na na wpis do Rejestru heraldycznego Republiki Słowackiej. 
 

Erb Žilinského samosprávneho kraja

HERB ŽILIŃSKIEGO KRAJU SAMORZĄDOWEGO

Žiliński kraj samorządowy rozciąga się na części historycznych terenów Trenčianskiej stolicy, której częścią był w przeszłości oraz na historycznych terenach Liptovskej stolicy, oraz Oravskej stolicy, dlatego herb jest podzielony na cztery pola nawiązujące do historycznych herbów wyższych jednostek samorządowych.

W pierwszy polu znajduje się podwójny krzyż z herbu Žiliny, pochodzęcego z XIII wieku. W odróżnieniu do herbu miasta tutaj krzyż sąsiaduje z dwiema jodłowymi gałązkami. Motyw ten często pojawia się na starych, miejskich pieczęciach, a także na najstarszej pieczęci Čadcy z roku 1734, przedstawia region Kysúce. Złoto-zielony kolor ma swoje korzenie w historycznym herbie Žiliny. Na drugim niebieskim polu znajdujesię derywat herbu dawnej Liptovskiej stolicy, otrzymany w 1680 roku. Na trzecim polu znajduje się heraldyczny motyw trzech róży – herbu dawnej Stolicy Turčianskiej, otrzymany w 1709 roku. W czwartym polu znajduje się heraldyczny motyw herbu dawnej Oravskiej stolicy, udzielony w 1669 roku.


Szczegółowy opis herbu:

  • W pierwszym zielonym polu podwójny krzyż z korzeniami z sąsiadującymi z obydwu boków w górnej części jodłowymi gałązkami – wszystko złote.
  • W drugim niebieskim polu przepasany złotą koroną srebny świerk, wyrastający zza srebrnej skalnej turni.
  • W trzecim niebieskim polu trzy róże ze złotymi środkami i złotymi kielichami (2,1), srebrna pod dwiema czerwonymi.
  • W czwartym zielonym polu nad srebrnym sfalowanym paskiem kroczy złoty niedźwiedź w srebrnej zbroi.

Kolory według PANTONE:

  • zielony: 355 C (lśniąca)
  • żółty: pantone yellow C (lśniąca)
  • niebieski: 287 C (lśniąca)
  • czerwony: 186 C (lśniąca)
    (charakterystyka zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych SR, Rejestr Heraldyczny SR, z dnia 19.6.2004, č.j. HR 200/s.s./04).

 

Vlajka Žilinského samosprávneho kraja

FLAGA

Jest wyobrażona jako prostokąt raz przedzielony poziomo i raz przedzielony pionowo w jednej trzeciej odległości od drzewca. Poszczególne pola mają kolory: żółty-zielony-niebieski-czerwony. Stosunek stron wynosi:2:3.

 

Pečať Žilinského samosprávneho kraja

PIECZĘĆ ŽILIŃSKIEGO KRAJU SAMORZĄDOWEGO

jest okrągła, w środku z herbem kraju samorządowego z napisem dookoła otoku: ŽILIŃSKI KRAJ SAMORZĄDOWY
est rond, au centre avec le blason de la région autonome et avec l´écriture en rond qui signifie RÉGION AUTONOME DE ŽILINA

 


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky