Historia

Tereny obecnego Kraju Žilinskiego od średniowiecza aż do roku 1923 należały do głównych miast: Liptov, Orava i Turiec. Część zachodnia z powiatami Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto i Čadca należały do Stolicy Trenčianskej. W roku 1949 powstał Žilinski Kraj, który swoim zasięgiem obejmował także powiaty Považská Bystrica i Ilava, tworzące dzisiaj części Trenčianskiego kraju. Kraj ten zanikł w roku 1960.

W czerwcu 1996 roku Kraj Žilinski został ponownie stworzony dzięki Uchwale Rady Narodowej SR nr. 221/1996 Zbioru Praw o podziale terytorialnym i administracyjnym Republiki Słowackiej. W chwili obecnej tereny te są włączone do Žilinskiego Kraju Samorządowego w ramach podziału administracyjnego Republiki Słowackiej

W roku 2001 obywatele Republiki Słowackiej po raz pierwszy udzielili instytucjom samorządowym mandat do prowadzenia w ich imieniu spraw publicznych w bezpośrednich wyborach.

Powstanie Žilińskiego Kraju Samorządowego poprzedzał okres reformy administracji publicznej i nowa organizacja państwowości. Rada Narodowa Republiki Słowackiej na swoim posiedzeniu dnia 4.7.2001 uchwaliła Ustawę  nr. 302/2001 Zbioru Ustaw o wyborach do organów samorządów terytorialnych Krajów. 


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky