Sejmik Samorządowego Kraju Žilińskiego

Regionalny  Sejmik zapewnia wykonywanie działań i czynności oraz decyduje w  kluczowych sprawach Samorządowego Kraju Žilińskiego. Działalność Sejmiku Samorządowego Kraju  określa Ustawa RN RS nr.302/2001 Dz.U. o samorządzie wyższych jednostek terytorialnych   (Ustawa o samorządowych krajach ) w aktualnych brzmieniu. Regionalny parlament składa się z 57 radnych sejmiku , którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich na okres 4 lat. Przewodniczący Samorządowego Kraju Žilińskiego jest równocześnie Przewodniczącym Sejmiku.


Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky