História kraja

Územie Žilinského kraja patrilo k Liptovskej, Oravskej a Turieckej stolici od stredoveku až do 1923. Západná časť kraja spolu s okresmi Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto a Čadca prislúchala k Trenčianskej stolici. Žilinský kraj bol založený v roku 1949, a začlenil aj okresy Považská Bystrica a Ilava, ktoré v súčasnosti patria k Trenčianskemu kraju. Región administratívne fungoval až do svojho zrušenia v roku 1960.

Žilinský kraj bol opätovne založený v júli 1996 prostredníctvom zákona č. 221/1996 o administratívnom a územnom členení Slovenskej republiky.

V roku 2001 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov a zákon č. 303/2001 o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, na základe ktorého vzniklo na Slovensku osem samosprávnych krajov (vyšších územných celkov). V rámci tohto nového územného - administratívneho systému sa územie Žilinského kraja začlenilo pod Žilinský samosprávny kraj. Prvé voľby do zastupiteľstiev vyšších územných celkov (regionálnych parlamentov) a voľby ich predsedov sa konali 1. decembra 2001.

Predsedovia Žilinského samosprávneho kraja od roku 2001:

  • 1. volebné obdobie (2001 - 2005): Jozef Tarčák
  • 2. volebné obdobie (2006 - 2009): Juraj Blanár
  • 3. volebné obdobie (2009 - 2013): Juraj Blanár
  • 4. volebné obdobie (2013 - 2017): Juraj Blanár
  • 5. volebné obdobie (2017 - 2022): Erika Jurinová

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.08.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky