Náš Kraj

Regióny Žilinského samosprávneho kraja:

Geografická poloha & Administratívne členenie

Žilinský samosprávny kraj sa nachádza na severozápade Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Región susedí  s Českou republikou na západe a Poľskom na severe a tiež zdieľa hranice s ďalšími tromi slovenskými krajmi – Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Kraj je rozdelený na päť regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina).

  • Rozloha: 6809 km2
  • Počet obyvateľov: 691 509 (2019)
  • Hustota zaľudnenia (na km2): 101.56
  • Sídlo ŽSK: Žilina
  • Miera nezamestnanosti: 5,61 % (2021)
  • Počet okresov: 11
  • Počet miest: 19
  • Počet obcí: 296

Prírodné pomery

Povrch Žilinského kraja je prevažne hornatý, s relatívne vysokou priemernou nadmorskou výškou. Údolí pozdĺž riek Váh, Orava, Kysuca či Turiec sa nachádzajú v nadmorskej výške až 300 metrov nad morom a sú obklopené vrchovinami a horami: Západné Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Beskydy, Strážovské vrchy, Javorníky, Chočské vrchy, Kysucká vrchovina a mnoho ďalších. Najvyšším štítom je Bystrá v Západných Tatrách ( 2248 m nm ). 

V kraji boli 4 územia vyhlásené za národné parky - Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra a Malá Fatra. Nachádzajú sa tu tiež 4 chránené krajinné oblasti, 62 národných prírodných rezervácií, 39 prírodných pamiatok a 9 chránených prírodných pamiatok.

Hospodárstvo

Žilinský kraj je región s veľkým investičným potenciálom. K dispozícii je dobrá základňa pre potreby high-tech odvetví, ako je softvérové inžinierstvo, informačné a komunikačné technológie, elektrotechnika, elektronika. V posledných rokoch sa tiež zrýchlil rozvoj služieb  - najmä v oblasti financií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu, logistiky a obchodu. Región má dlhodobú tradíciu v strojárenskej výrobe (železničné zariadenia, ložiská, stavebné stroje a nástroje), na ktorú nadviazal automobilový priemysel. Lídrom regionálneho hospodárskeho rastu je kórejská automobilka KIA Motors, ktorá je zároveň najväčšou realizovanou zahraničnou investíciou v kraji. Dôležitú úlohu zohráva lesníctvo, pretože lesy pokrývajú viac ako 50% rozlohy regiónu. Vďaka týmto bohatým zdrojom dreva sú v regióne tradične dobre etablované odvetvia, ako drevospracujúci priemysel a výroba papiera a celulózy. Kraj je bohatý na minerálne pramene, viaceré aj s liečivými účinkami, čo sa významnou mierou zasluhuje o rozvoj kúpeľníctva, wellness služieb, ako aj výroby nápojov. Rýchle napredujúcou a  perspektívnou oblasťou hospodárstva je cestovný ruch. 

Infraštruktúra

Región susedí s Poľskom a Českou republikou, a so susednými krajinami ho spája 9 hraničných priechodov. Vzhľadom na strategickú geografickú polohe vedú Žilinským krajom dôležité koridory medzinárodnej cestnej siete, z ktorých najvýznamnejšie sú : E 50 Česká republika - Žilina - Košice - Ukrajina, E 75 Poľsko - Čadca - Žilina - Maďarsko a Rakúsko, E 77 Poľsko - Trstená - Dolný Kubín - Šahy - Maďarsko , E 442 Česká republika - Makov - Bytča – napojenie na E 50 a E 75. Žilinský kraj križujú dva diaľničné ťahy, ktorých niektoré úseky sa v súčasnosti dobudovávajú: D1 v smere Bratislava – Košice a D3, smer Hričovské Podhradie – Žilina – Čadca – Poľská republika. Mesto Žilina hrá dôležitú úlohu v železničnej doprave, pretože je železničnou križovatkou s priamym napojením cez Čadcu a Zwardoń na Poľsko, a z Českej republiky cez Čadcu a Žilinu na Bratislavu a Košice. V blízkosti Žiliny bol v roku 2015 dobudovaný terminál intermodálnej prepravy, ktorý bude obsluhovať územie severozápadného Slovenska, Ostravskej priemyselnej oblasti v Českej republike a južnej časti Katovickej oblasti v Poľsku.  V regióne sa nachádza medzinárodné letisko Žilina Dolný Hričov. 

Cestovný ruch

Príroda a kultúra sú hlavnými pokladmi Žilinského samosprávneho kraja. Viac než polovicu rozlohy zaberajú územia s rôznym stupňom ochrany. Okrem krásnej prírody sa kraj v súčasnej dobe môže pochváliť 22 národnými kultúrnymi pamiatkami, 1096 nehnuteľnými a 1386 hnuteľnými pamiatkami, 1 mestskou pamiatkovou zónou, 3 chránenými rezerváciami ľudovej architektúry (obec Vlkolínec je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO), a 19 chránenými zónami.

Vďaka prírodným pomerom je kraj atraktívnou destináciou pre zimnú i letnú turistiku. 25 % všetkých slovenských značených turistických chodníkov a cyklotrás sa nachádza práve v žilinskom kraji, preto sa teší mimoriadnej obľube medzi návštevníkmi. Bohatú ponuku športového vyžitia v zime dopĺňajú početné lyžiarske strediská, ktoré v rámci celého Slovenska ponúkajú nielen kvalitné bežecké trate a zjazdovky, ale tiež najmodernejšie vleky a lanovky. Turisti môžu využiť služby viac ako 400 hotelov a reštaurácií a mnohých turistických informačných centier. Tí, ktorí na svojich dovolenkách uprednostňujú oddych alebo jednoducho dávajú prednosť vodným športom, môžu navštíviť mnoho termálnych kúpalísk,  bazénov, jazier alebo priehrad. 

Vynikajúce prírodné podmienky, kvalitné služby, množstvo lyžiarskych stredísk, aquaparkov, kúpeľov a kultúrnych zaujímavostí priťahuje každoročne viac než 800 000 návštevníkov, čo je viac než tunajších obyvateľov. Žilinský kraj je druhým najnavštevovanejším krajom Slovenska a v počte prenocovaní dokonca  dlhodobo obsadzuje prvé miesto na Slovensku. Župa má na svojom území viac ako 2400 km značených cyklotrás, čo je štvrtina všetkých cyklochodníkov na Slovensku. 

Kultúra & Školstvo

Štátny komorný orchester v Žiline plní dôležitú úlohu v regionálnej kultúre, rovnako ako 3 divadlá, 5 národných knižníc, mnoho múzeí a mestských knižníc. Návštevníci kraja tu môžu nájsť aj dve hvezdárne. Rozvinutú sieť stredných škôl dopĺňajú 4 vysoké školy: Žilinská univerzita, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Katolícka univerzita v Ružomberku. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.10.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky