VAJANSKÉHO MARTIN 2018

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy.

 

 

 

 

Vyhlasovateľ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Organizátor
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Termín konania  

  • 5. marca 2018 o 8.30 h – súťaž I. kategórie pre okres Martin
  • 6. marca 2018 o 8.30 h – súťaž II. kategórie pre okres Martin
  • 7. marca 2018 o 8.30 h – súťaž III. kategórie pre okres Martin
  • 8. marca 2018 o 8.30 h – súťaž IV. a V. kategórie pre okresy Martin a Turčianske Teplice
  • 9. marca 2018 o 8.30 h – súťaž I. – III. kategórie pre okres Turčianske Teplice

    Prezentácia súťažiacich začína 30 minút pred začiatkom súťaže.
Miesto konania
5. - 8. marca 2018 – priestory Turčianskej knižnice, Divadelná 4619/5, Martin
9. marca 2018 – priestory Mestského úradu, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice

Základná charakteristika
Vajanského Martin je regionálnym postupovým kolom Hviezdoslavovho Kubína - najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie, ktorá je celoštátnou postupovou prehliadkou a súťažou recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou a výberom na Scénickú žatvu v Martine a na iné umelecké, kultúrne a súťažné podujatia.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov, študentov a občanov; jednotlivcov a kolektívov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu, rôznych interpretačných foriem literatúry.
Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes.

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.01.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky