POD POVRCHOM

Výstavu študentských prác Katedry maľby FVU AU v Banskej Bystrici si môžete pozrieť od 12.12.2017 do 18.2.2018 v Kaštieli Oščadnica.

 

 

 

 

 

 

Názov výstavy: POD POVRCHOM - Výstava študentských prác Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Vystavujúci autori: Monika Orémusová, Stanislava Kočišová, Dušana Vrbovská, Tatiana Jakubove, Peter Decheť, Miroslav Sandanus, Lenka Galisová, Michaela Thanová, Michael Luzsicza, Michaela Šuranská, Lenka Gašpariková
Kurátor: Ján Triaška
Organizátor: Kysucká galéria v Oščadnici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Katedra maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Vernisáž výstavy: 12.12.2017 o 17.00 h
Trvanie výstavy: 12.12.2017 do 18.2.2018
Miesto konania: Kaštieľ Oščadnica, Oščadnica 13,02301 Oščadnica
GPS súradnice 49° 25' 22, 141° 50' 27, 466" E, www.kysuckagaleria.sk

Výstava študentských prác s názvom “Pod povrchom” Katedry maľby FVU AU v Banskej Bystrici, prezentuje výber semestrálnych prác. Vzorka vystavených diel reflektuje spektrum nielen ateliérových programov na Katedre maľby, ale aj individuálne maliarske smerovanie a obsahové výskumy prezentovaných autorov. Súčasný jazyk maľby a tematické okruhy sú z viacerých dôvodov príznačné pre vystavenú kolekciu prác. Súkromné verzus verejné, spoločenské verzus individuálne, estetické verzus gýčové, pamäť verzus amnézia, kritické verzus apatické, to sú iba niektoré bázické, tematické uhly pohľadu na žitú realitu ktorá je predmetom výskumu uvedených študentov. Na výstave je možné vidieť autorské práce, ktoré sa vyjadrujú nielen k aktuálnym spoločenským témam, ale poukazujú na procesy a témy ktoré sú “pod povrchom” bežného vnímamia a reflektovania konzumenta. Z formálneho hľadiska ide o čerstvé a dynamické maliarske prevedenia tematických okruhov. V tom je zakotvené nielen hľadanie vlastného maliarskeho prejavu študentov Katedry maľby ale zúžitkovanie maliarskej tradície, jej následné negovanie a posúvanie hraníc maliarskeho média v kontexte súčasného umenia.
Prezentovaný súbor prác je výberom zo štyroch ateliérov Katedry maľby: Ateliéru kritickej analýzy obrazu (vedúci ateliéru doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal.), Ateliéru klasických maliarskych disciplín (vedúci ateliéru prof. Ľudovít Hološka, akad.mal), Otvoreného ateliéru maľby (vedúci ateliéru Mgr.art. Rastislav Podoba, ArtD.), Ateliéru STARTUP (vedúci ateliéru doc.Mgr.art. Ján Triaška, ArtD.). Obsahová stránka ateliérovej výučby média maľby je koncepčne situovaná v kontexte súčasnej maľby. Plurálny charakter katedry zabezpečujú vyučujúci výtvarníci, ktorí vedú jednotlivé ateliéry a odborné predmety. Pri štúdiu maliarstva sa akcentuje otvorený dialóg medzi pedagógom a študentom. Reflektujú sa polohy maľby v rozpätí od mimetického po abstraktné zobrazenie.

Ján Triaška

Plagát


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky