Najbližšie podujatia Krajskej knižnice v Žiline

Vianoce s detskou knihou v Krajskej knižnici v Žiline, Abeceda v knižnici, Kórea očami žilinských esperantistov

 

 

 

 

Vianoce s detskou knihou v Krajskej knižnici v Žiline

Projekt Vianoce s detskou knihou sa v knižnici uskutočňuje už po jedenásty krát. Tento rok nás navštívia aj Mária Porubčanská, ktorá bude s deťmi drôtovať v stredu 13. decembra o 13:00, Jaroslava Kuchtová, ktorá predstaví svoju knihu „Keby som mal brata“ vo štvrtok 14. decembra o 9:00. Marta Hlušíková svoju tvorbu predstaví v ten istý štvrtok o 11:00. Všetky podujatia sú vhodné pre deti a určené širokej verejnosti.

 

Abeceda v knižnici

Pre deti od troch rokov a ich rodičov je v Krajskej knižnici v Žiline pripravený program „Abeceda v knižnici“. Aktivity sú zamerané na rozvoj pregramotnosti prostredníctvom montessori pomôcok a zážitkového čítania. Decembrové stretnutie sa uskutoční v stredu 13. o 16:00.

Kórea očami žilinských esperantistov

Členovia Severoslovenskej esperantskej spoločnosti ESONO vám vo svojej prednáške v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline chcú priblížiť slovom i obrazom južnú Kóreu a jej hlavné mesto Soul, ktoré spoznali počas tohtoročného celosvetového kongresu, konaného v roku storočnice úmrtia tvorcu esperanta. Prednáška sa uskutoční v pondelok dňa 11. decembra 2017 o 16.30 hod v priestoroch knižnice.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.12.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky